• UZRUEN
 • uzbekistan flag uzbekistan emblem

Department of Social Sciences

idirov IDIROV  ULUGBEK  YUSUPOVICH
Scientific degree and title: Doctor of Political Science, Associate Professor
Post: Head of the chair
Reception hour: everyday (14:00-16:00)
Tel.: +99871 236 28 59
E-mail: demjam_tdshi@inbox.uz

 

History of department

The department “Theory and practice of the construction of democratic society in Uzbekistan” was founded in September 2000 on the basis of the order of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan from September 2, 1998 № 241 “On introduction of the course “Theory and practice of the construction of democratic society in Uzbekistan”. Since 2018-2019 academic year the name of the department has been changed to “Social Sciences”. The head of the department is Doctor of Political Sciences, Associate Professor Idirov Ulugbek Yusupovich.

The main purpose and objective of the department – a deep educate students about the nature of large-scale reforms in the political, economic, social, spiritual and cultural spheres on the formation of a democratic state and civil society in the independent Republic of Uzbekistan, as well as the improvement of the political, legal, cultural and spiritual.

Disciplines, which are taught at the department:

Bachelor’s direction:

 1. Theory and practice of the construction of democratic society in Uzbekistan.
 2. Civil society.
 3. History of Uzbekistan.
 4. Religious studies.
 5. Civil society. Socio-political strategy of Uzbekistan.
 6. Ecology.
 7. Valeology.
 8. Life safety.

Teaching staff of the department:

 1. Idirov Ulugbek Yusupovich – Doctor of Political Science, Associate Professor
 2. Sadikova Kamiliya Abidovna – Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
 3. Usmanova Guloro Uygunovna – Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
 4. Saydalieva Nigora Zainitdinovna – Candidate of Philosophy, senior lecturer
 5. Haydarov Izzatillakhon Makhmutalievich – Candidate of Historical Sciences, Senior Lecturer
 6. Saidov Shavkat Djumabaevich – Candidate of Historical Sciences, Senior Lecturer
 7. Nazirov Mukhtor Makhmudovich – Teacher
 8. Khamutaliev Ozodbek Paizalevich – Teacher

 

Organizations – partners of the department:

 1. Department of Social Sciences, University of World Economy and Diplomacy.
 2. Independent Institute for monitoring the formation of civil society.
 3. Republican Center for Spirituality and Enlightenment.
 4. The secretariate of the deputy hokim of the Mirabad district of Tashkent on youth policy, social development, spiritual and educational affairs.

International cooperation of the department:

 1. Center for Civil Society and Non-Commercial Sector Research at the Higher School of Economics (Russia).

Publications of the department:

List of selected scientific and methodological works published in 2013-2018:

 1. Idirov U.Yu. Politologiya. O‘quv qo‘llanma. – T.: TDShI, 2013.
 2. Idirov U.Yu., Saydaliyeva N.Z., Nazirov M.M. Strategy of actions on five priority directions of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021: Brief explanatory dictionary in Uzbek, Russian and English languages. – T., 2018. Preparing for publications.

Scientific articles of professors-teachers of the department, published in 2016-2018:

2018 year.

 1. Saydaliyeva N.Z. Harakatlar strategiyasini amalga oshirishda muloqotning konstruktiv ahamiyati // “Falsafa va ijtimoiy taraqqiyot” jurnali. 2018 yil, 1-son. Preparing for publications.
 2. Saydaliyeva N.Z. Ijtimoiy yangilanish va innovasion taraqqiyot konsepsiyasi // Toshkent Islom universiteti byulliteni. 2018 yil, 1-son. Preparing for publications.
 3. Idirov U.Yu. O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining zamonaviy strategik yo‘nalishlari // “Sharqshunoslik” jurnali. 2018 yil, 2-son. Preparing for publications.
 4. Idirov U.Yu. Innovatsion fikrlaydigan yosh avlodni voyaga yetkazish mamlakatimiz mustaqil demokratik taraqqiyotining yetakchi asosi // “Sharq mash’ali” jurnali. 2018 yil, 2-son. Preparing for publications.
 5. Nazirov M.M. O‘zbekistonning Markaziy Osiyoda barqaror ijtimoiy-siyosiy muhitni shakllantirish siyosatida Afg‘oniston omili // “Sharq mash’ali” jurnali. 2018 yil, 1-son. 119-124 betlar.
 6. Nazirov M.M. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan siyosiy jarayonlarda Konstitutsiyaning o‘rni va roli // O‘zLiDeP Yosh olimlar ligasi: ilmiy maqolalar to‘plami. 2018 yil, 1-son. 111-120 betlar.
 7. Saydaliyeva N.Z., Nazirov M.M. Yoshlar – milliy taraqqiyotimizning yetakchi kuchi // “O‘zMU xabarlari”. jurnali. 2018 yil, 4-son. Preparing for publications.
 • At international conferences:
 1. Сайдалиева Н.З. Решение проблем молодежи – как стратегическое направление дальнейшего развития Узбекистана // “Bag‘rikenglik – o‘zaro ishonchni rivojlantirish vositasi sifatida” mavzusidagi xalqaro konferensiya – T.: O‘zMU nashriyoti, 2018. 274-276 betlar.
 2. Nazirov M.M. Globallashuv va ma’naviyat o‘rtasidagi ziddiyatlar sharoitida yoshlar tarbiyasining ahamiyati // “Bag‘rikenglik – o‘zaro ishonchni rivojlantirish vositasi sifatida” mavzusidagi xalqaro konferensiya – T.: O‘zMU nashriyoti, 2018. 145-147 betlar.
 • At republican conferences:
 1. Idirov U.Yu. Zamonaviy davrda globallashuv, xavfsizlik va demokratik taraqqiyot o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikning kuchayishi // XXI asrda jahon siyosati va O‘zbekiston tarjribasi: Siyosiy, huquqiy va ijtimoiy jihatlari – T.: TDShI nashriyoti, 2018. 30-34 betlar.
 2. Idirov U.Yu. The characters of political and social development of People’s Republic of China in the condition as widening the world globalization // Xorijiy sharq mamlakatlari tarixiy jarayonlari va ularni o‘rganishning dolzarb muammolari – T.: TDShI nashriyoti, 2018. 46-49 betlar.
 3. Nazirov M.M. Markaziy Osiyo respublikalarida milliy davlatchilikni tiklash yo‘lidagi o‘tish davri jarayonlarining xususiyatlari // Xorijiy sharq mamlakatlari tarixiy jarayonlari va ularni o‘rganishning dolzarb muammolari – T.: TDShI nashriyoti, 2018. 215-220 betlar.
 4. Saydaliyev N.Z. Yoshlar huquqiy madaniyatini takomillashtirishning muhim jihatlari // Yoshlarni huquqiy madaniyatini oshirishning dolzarb masalalari: Respublika miqyosidagi konferensiya materiallari to‘plami. – T.: RMMTM, 2018. Preparing for publications.
 5. Nazirov M.M. Yoshlar huquqiy madaniyatini yuksaltirishda ma’naviy va ma’rifiy targ‘ibot mexanizmlarining samaradorligi // Yoshlarni huquqiy madaniyatini oshirishning dolzarb masalalari: Respublika miqyosidagi konferensiya materiallari to‘plami. – T.: RMMTM, 2018. Preparing for publications.

 2017 year.

 1. Idirov U.Yu., Nazirov M.M. Mamlakatimizda demokratik islohotlar izchilligini ta’minlashning strategik yo‘nalishlari // Sharq mash’ali. -2017. -№1. – B. 2-10.
 2. Nazirov M.M. Siyosiy jarayon: konseptual qarashlar va talqinlar // SamDU ilmiy tadqiqotlar axborotnomasi. -2017. -№2. – B. 151-153.
 • At international conferences:
 1. Сайдалиева Н.З. Культурное наследие – фундамент межкультурного диалога и взаимодействия культур // Buyuk ipak yo‘lida umuminsoniy va milliy qadriyatlar: til, ta’lim va madaniyat: Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Samarqand davlat chet tillari universiteti. 2017 yil 23-24 iyun. – Samarqand, 2017. – B. 104-106.
 • At republican conferences:
 1. Idirov U.Yu. Xalqaro globallashuvning chuqurlashuvi sharoitida milliy g‘oyaning jamiyat taraqqiyoti barqarorligini ta’minlashdagi nufuzining ortib borishi // Islom Karimov asarlarida milliy g‘oyaning ilmiy-nazariy metodologiyasi: dolzarb muammolar va yechimlar: Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya maqola va tezislari to‘plami. – T.: Lesson Press, 2017. – B. 78-81.
 2. Идиров У., Шарапов А. Политико-экономические процессi в Азиатско-Тихоокеанском регионе // XXI asrda jahon siyosati va O‘zbekiston tajribasi: siyosiy, huquqiy va ijtimoiy jihatlari: Vazirlik miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. 2017 yil 8 aprel – T., 2017. – B. 145-150.
 3. Saydaliyeva N.Z. Diniy qadriyatlar va xalq an’analariga tayangan g‘oyalar // Dinshunoslikning dolzarb muammolari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. Toshkent islom universiteti. 2017 yil aprel. – T., 2017. – B. 57-59.

 2016 year.

 1. SaydaliyevaZ. Topical issues of stimulation of innovative thinking of young people in Uzbekistan. // Science and education studies. Stanford University, 2016. – P. 421-425.
 2. Idirov U.Yu. Xitoy Xalq Respublikasining zamonaviy tashqi siyosat strategiyasi // Sharq mash’ali. -2016. -№3. – B. 58.
 3. Idirov U.Yu. Globallashuv va xalqaro munosabatlar tizimidagi zamonaviy tendensiyalar sharoitida mustaqil demokratik taraqqiyot barqarorligi va xavfsizligini ta’minlashning o‘ziga xos xususiyatlari // O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar. -2016. -№2. – 8-10.
 4. Idirov U.Yu. Demokratik islohotlar izchilligi hamda inson manfaatlarini ta’minlashning ustuvor yo‘nalishlari // O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar. -2016. -№4. – B. 3-8.
 5. Nazirov M.M. Konstitutsiyaviy islohotlar – demokratik yangilanishlarning muhim siyosiy jarayonlari sifatida // O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar. -2016. -№3. – B. 20-24.
 6. Nazirov M.M. O‘zbekistonda ijtimoiy-siyosiy jarayonlar yangi sifat bosqichining konseptual asoslari // O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog‘iston bo‘limining axborotnomasi. -2016. -№4. – B. 155-159.
 • At international conferences:
 1. Saydaliyeva N.Z., Usarova F.H. The Strategies of Modern Science Development // The Strategies of Modern Science Development: Proceedings of the XI International scientific–practical conference. North Charleston, USA, 12-13 October 2016. – North Charleston: CreateSpace, 2016. – P. 100-103.
 2. Nazirov M.M. Some thoughts on the study of the evolution of political processes in Uzbekistan in 1989-1991 // The Strategies of Modern Science Development: Proceedings of the XI International scientific–practical conference. North Charleston, USA, 12-13 October 2016. – North Charleston: CreateSpace, 2016. – P. 60-64.
 3. Idirov U.Yu. Xitoy tashqi siyosatining zamonaviy strategik yo‘nalishlari, konseptual asoslari // Xitoyshunoslikning dolzarb masalalari: filologiya, falsafa, tarix, iqtisod va madaniyat nomli o‘n uchinchi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2016 yil 28 noyabr. – T., 2016. – B. 312-316.
 • At republican conferences:
 1. Idirov U.Yu. Zamonaviy dunyoviy tartibotni shaklantirish jarayonlarining geosiyosiy jihatlari // XXI asrda jahon siyosati va O‘zbekiston tajribasi: siyosiy, huquqiy va ijtimoiy jihatlari: Vazirlik miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. 2016 yil 7 aprel – T., 2016. – B. 136-139.
 2. Nazirov M.M. Afg‘on muammosini hal etishda “Qo‘shning tinch – sen tinch” tamoyilining o‘rni va ahamiyati // XXI asrda jahon siyosati va O‘zbekiston tajribasi: siyosiy, huquqiy va ijtimoiy jihatlari: Vazirlik miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. 2016 yil 7 aprel. – T., 2016. – B. 245-248.

General scientific direction of the department:

Conceptual framework and priorities for further deepening of democratic reforms in Uzbekistan.

Research projects of the department:

In 2018, the department won a grant for an applied research project of the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan on the subject of PZ-20170929561 “Improving the mechanisms of spiritual and educational propaganda in the formation of innovative thinking and strengthening the commitment of the national idea among young people”. The applied research project is aimed for 2018-2020. Project Manager – Senior lecturer PhD Saidaliyeva Nigora Zaynitdinovna.

28.08.2018, 19:58 2621

  Spelling error report

  The following text will be sent to our editors: